PDF sang DOCX

  • Bước 1: Chọn PDF của bạn và tải nó lên đây.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi chuyển đổi đã hoàn tất sau khi nhấp vào 'Chuyển đổi'.
  • Bước 3: Tải kết quả. Các định dạng đầu ra sẽ là .docx.

PDF 2 DOCX

Uploading...
Chuyển đổi tập tin của bạn ... Hủy
Tại sao bạn sẽ muốn sử dụng PDF miễn phí của chúng tôi để DOCX chuyển đổi? Đáp án đơn giản. Bạn cần để có thể tạo ra một tập tin mà bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa trong bất kỳ ứng dụng soạn thảo văn bản, và bạn cần phải tiết kiệm không gian trong ổ đĩa của bạn. Hãy giải thích những xa hơn và nhìn vào lý do khác có thể là bạn sẽ muốn sử dụng PDF của chúng tôi để chuyển đổi DOC. Điều gì nếu một đồng nghiệp làm việc đã gửi cho bạn một PDF quan trọng? Bạn nhận thấy rằng các tập tin PDF có thông tin không chính xác hoặc rất nhiều lỗi chính tả. Bạn không cần phải là một cách để chỉnh sửa tập tin PDF, mặc dù. Bạn có thể chuyển đổi nó vào một tài liệu Word. Định dạng Docx tại là tiêu chuẩn công nghiệp để chỉnh sửa tài liệu. Chỉ cần về tất cả các trình biên tập tài liệu, bao gồm Google Documents, có thể đọc và chỉnh sửa các định dạng tập tin. PDF có thể khó khăn hoặc tốn kém để chỉnh sửa. Điều gì nếu các tập tin PDF mà bạn nhận được là gì khác hơn là một hình ảnh? Đây là thông thường khi người ta sử dụng máy quét hoặc fax để lưu tài liệu hoặc biên lai. Máy quét và fax không thể sao chép văn bản, do đó, họ tạo ra một hình ảnh của tài liệu đó để thay thế. Có một hình ảnh được scan không hoạt động tốt nếu bạn muốn chỉnh sửa hoặc lưu trữ tập tin đó, mặc dù. Các văn bản trên ảnh quét là không thể tìm kiếm. Bạn có thể chuyển đổi PDF vào một tập tin Doc với PDF của chúng tôi để chuyển đổi Doc, mặc dù. công nghệ OCR của chúng tôi sẽ trích xuất văn bản từ hình ảnh đó và tạo ra một tập tin nhỏ có thể được chỉnh sửa và lưu trữ. Nói về nhỏ, bạn sẽ làm gì với một PDF đó đã tăng kích thước? Thật dễ dàng cho các tập tin PDF để trở thành hơn 20, 40, hoặc thậm chí 60 MBs kích thước! Những file đó sẽ mất rất nhiều không gian trên máy tính của bạn một cách nhanh chóng. Bạn sẽ không thể gửi email cho họ để một người nào đó một trong hai. Các định dạng tập tin Docx là một nén nhiều định dạng nhỏ hơn nhiều, tập tin tài liệu hơn cả PDF và Documents. Tại sao không chuyển đổi PDF sang định dạng file Docx để làm cho nó nhỏ hơn? Bằng cách đó bạn có thể gửi email cho bất cứ ai bạn cần! Có rất nhiều lý do tốt để sử dụng PDF của chúng tôi để Docx chuyển đổi. Nó là miễn phí, ứng dụng trực tuyến mà bạn có thể sử dụng bất cứ lúc nào trong ngày. Chuyển đổi PDF vào một tập tin Docx cũng đơn giản như kéo và thả nó vào màn hình. Bất cứ khi nào bạn cần phải chuyển đổi một file PDF sang file Docx, sử dụng PDF của chúng tôi để Docx chuyển đổi!

Đánh giá ứng dụng chuyển đổi PDF sang DocX

Rated 4.9 / 5 based on 7 reviews

+++++
Bạn có thể gửi đánh giá sau khi chuyển đổi tệp.