PDF till DOCX

  • Steg 1: Välj din PDF-fil och ladda upp den här.
  • Steg 2: Vänta tills konverteringen är klar efter att du har klickat på "Convert".
  • Steg 3: Ladda ner resultatet. Utdataformatet kommer att vara .docx.

PDF 2 DOCX

Uploading...
Konvertering av din fil... Avbryt
Fel! . Veka igen!
Varför skulle du vilja använda vår kostnadsfria PDF till DOCX-konverterare? Svaret är enkelt. Du måste kunna skapa en fil som du enkelt kan redigera i vilket dokumentredigeringsprogram som helst, och du måste spara utrymme på din hårddisk. Låt oss förklara dessa ytterligare och titta på andra möjliga anledningar till att du vill använda vår PDF till DOC-konverterare. Tänk om en arbetskamrat har skickat en viktig PDF till dig? Du har märkt att PDF-filen har felaktig information eller många stavfel. Du har dock inget sätt att redigera PDF-filen. Du skulle kunna konvertera den till ett Word-dokument. Docx-formatet är numera industristandard för dokumentredigering. Så gott som alla dokumentredigerare, inklusive Google Docs, kan läsa och redigera dessa filformat. PDF-filer kan vara svåra eller dyra att redigera. Vad händer om den PDF-fil som du har fått inte är något annat än en bild? Detta är vanligt när människor använder skannrar eller faxar för att spara dokument eller kvitton. Skannrar och faxar kan inte kopiera texten, så de skapar istället en bild av dokumentet. Att ha en skannad bild fungerar dock inte bra om du vill redigera eller arkivera filen. Texten på skannade bilder är inte sökbar. Du kan dock konvertera PDF-filen till en Doc-fil med vår PDF till Doc-konverterare. Vår OCR-teknik extraherar texten från bilden och skapar en liten fil som kan redigeras och arkiveras. På tal om liten, vad gör du med en PDF-fil som har vuxit i storlek? Det är lätt att PDF-filer blir mer än 20, 40 eller till och med 60 MB stora! Dessa filer kommer snabbt att ta upp mycket utrymme på din dator. Du kommer inte heller att kunna mejla dem till någon. Docx-filformatet är ett mycket mindre och mer komprimerat dokumentfilformat än både PDF och Docs. Varför inte konvertera din PDF-fil till en Docx-fil för att göra den mindre? På så sätt kan du mejla den till vem som helst! Det finns många goda skäl att använda vår PDF till Docx-konverterare. Det är ett gratis onlineprogram som du kan använda när som helst på dygnet. Att konvertera en PDF-fil till en Docx-fil är lika enkelt som att dra och släppa den på skärmen. Närhelst du behöver konvertera en PDF- till Docx-fil, använd vår PDF- till Docx-konverterare!

PDF till DOCX Converter App Experience Rating

Rated 4.9 / 5 based on 7 reviews

+++++
Du kan skicka in en recension efter att du har konverterat en fil.